Jest to największy program, mający na celu finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet, to ponad 77 mld EUR. Główne założenie Programu opiera się na spójnym systemie finansowania innowacji: począwszy od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, skończywszy na wdrożeniu technologii, rozwiązań oraz produktów.

 

Program ten jest zakorzeniony w strategii „Europa 2020” i opiera się na III filarach:

Doskonała baza naukowa (Excellence in science) 24,4 mld EUR

Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)17 mld EUR

Wyzwania społeczne (Societal challenges) 29,7 mld EUR

 

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

NCBiR jest instytucją realizującą zadania w zakresie polityki narodowej i innowacyjnej państwa. Jednym z jej elementów jest także komercjalizacja osiągnięć naukowych. Jednostka realizuje liczne programy krajowe i międzynarodowe – sa one kierowana, zarówno do przedsiębiorców, jak również naukowców, którzy mają zamiar realizować przedsięwzięcia innowacyjne.

Programy NCBiR, to m. in.:

 

  1. INNOTECH – jego celem jest wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami i uczelniami badawczymi sektora publicznego
  2. GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych – jego celem jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych
  3. INNOMED – jego celem jest finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie medycyny
  4. CuBR – jego celem jest dofinansowanie badań i prac rozwojowych, związanych z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetwórczymi, wyrobami i ich recyklingiem

 

 

 

Program HORYZONT 2020

KONTAKT

LPE Sp. z o.o.

Learning Philosophy Experts

 

ul. Puławska 469

02-844 Warszawa

tel: 22 397 70 00

fax: 22 397 70 01

e-mail: office@lpe.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

©2014 Learning Philosophy Experts