Adres Siedziby:

Adres Korespondencyjny:

FORMULARZ KONTAKTOWY

LPE Sp. z o.o.

 

Learning Philosophy Experts

 

 

 

ul. Piotrkowska 270 lok.201.

90-361 Łódź

Tel: 22 397 70 00

Fax: 22 397 70 01

E-mail: office@lpe.edu.pl

LPE Sp. z o.o.

 

Learning Philosophy Experts

 

 

 

ul. Syta 68A

 

02-993 Warszawa

 

Tel: 22 397 70 00

 

Fax: 22 397 70 01

 

e-mail: office@lpe.edu.pl

LPE Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 lok. 201,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000473700,
NIP: 725-20-70-156, REGON: 101651653, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 55 000,00 zł w całości opłacony.

©2014 Learning Philosophy Experts